Varaždin bez smeća

Građanska inicijativa i Facebook grupa "VARAŽDINSKO SMEĆE" | Varaždin

Bilteni građanske inicijative Varaždinsko smeće

Bilten broj 1 - Uvodni bilten, listopad 2019

BILTEN BROJ 1 (listopad 2019.) - preuzmi PDF

  • Od Facebook grupe do osnivanja udruge...
  • Zašto bilten, zašto baš sada?
  • Demistifikacija naplate i sustava odvoza otpada...
  • Dosadašnji uspjesi građanske inicijative
Bilten broj 2 - Pravni sporovi Grad Varaždin, studeni 2019

BILTEN BROJ 2 (studeni 2019.) - preuzmi PDF

  • Bale naše svagdašnje...
  • Kazneni postupak protiv gradonačelnika i gradskog vijećnika
  • Sukob interesa gradonačelnika Čehoka
  • Vrijednost sporova u kojima postoji sukob interesa...

Tko se bori, taj može i izgubiti; ali tko se ne bori, taj je već izgubio!

Bertolt Brecht

Lakše je prevariti ljude nego ih uvjeriti da su bili prevareni.

Mark Twain

Bilteni se objavljuju i distribuiraju građanima Varaždina sukladno mogućnostima građanske inicijative. Objava materijala na ovim stranicama je bez naknade i isključivo je namijenjena distribuciji pisanog materijala u digitalnom obliku. Vlasnici poslužitelja i domene ne odgovaraju za sadržaje objavljene u pisanim odnosno digitalnim oblicima biltena.